Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia dla nauczycieli

Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Chemii
Jednostka prowadząca studia
Wydział Chemii
Nazwa studiów podyplomowych
Chemia dla nauczycieli
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Obszar nauk ścisłych
Opłata za studia podyplomowe
4 500 zł
Adres
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
Telefon
12 686 24 32
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 10.00 do 14.00
Liczba semestrów
3
Język wykładowy
polski
Rekrutacja
Studia podyplomowe Chemia dla nauczycieli nie będą prowadzone w roku akademickim 2022/2023.
Początek studiów
14 października 2022 r.
Opis studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do nauczania chemii, ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia do nauczania innych (pokrewnych) przedmiotów. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi od września 2019 roku standardami kształcenia nauczycieli.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych zadań szkoły w zakresie przedmiotu chemia na różnych poziomach edukacji szkolnej, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów; będzie posiadał umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych; będzie umiejętnie komunikował się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces; będzie wykazywał się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; będzie praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

Terminy zajęć
wybrane soboty (8.00-14.45) i niedziele (8.00-13.00)
Punkty ECTS
35
Kierownik studiów
dr Paweł Bernard
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika
Uprawnienia do nauczania chemii na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.