Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Geriatria i opieka długoterminowa

Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Lekarski
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Geriatria i opieka długoterminowa
Opłata za studia podyplomowe
5 000 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Telefon
12 341 19 04
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
1 października 2022 r.
Opis studiów
Studia podyplomowe Geriatria i opieka długoterminowa nie będą prowadzone w roku akademickim 2022/2023.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi specjalistycznej, zintegrowanej interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz wypracowanie umiejętności praktycznych z zakresu geriatrii, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień z dziedziny: geriatrii i gerontologii, neurologii, reumatologii, psychiatrii, medycyny paliatywnej, rehabilitacji, pielęgnacji oraz organizacji opieki długoterminowej.

Studia podyplomowe umożliwiając zbudowanie podstaw oraz poszerzenie wiedzy i kompetencji praktycznych w zakresie wielochorobowości oraz efektywnego diagnozowania i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych w wieku podeszłym, umożliwiają fachowe i zgodne z najnowszymi standardami medycznymi, samodzielne prowadzenie opieki nad przewlekle chorymi osobami starszymi, poprawę jakości ich życia i obniżenie kosztów sprawowanej opieki i leczenia.

Terminy zajęć
Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w planie studiów.
Punkty ECTS
30
Program studiów
Kierownik studiów
prof. dr hab. Jerzy Gąsowski
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika

Absolwent studiów będzie posiadać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw geriatrii i gerontologii oraz specyficznych chorób wieku podeszłego, wymagających przewlekłego postępowania opiekuńczego.
Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności umożliwiające dbanie o utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego i jakości usług w podległej mu instytucji. 
Absolwent będzie posiadał też kompetencję do zajmowania stanowisk kierowniczych różnego szczebla (w zależności od wyjściowego poziomu i kierunku wykształcenia) w zakładach opieki zdrowotnej (Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze) oraz w instytucjach opiekuńczych nie będących zakładami opieki zdrowotnej (domy pomocy społecznej, domy opieki).
Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnienie absolwenta w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą opieką nad osobami starszymi.