Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych

Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Lekarski
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych
Opłata za studia podyplomowe
7 300 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Telefon
12 341 19 07
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 8.00 do 16.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
1 października 2022 roku
Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej zastosowania podstawowych metod statystyki w naukach medycznych, uwzględniając etapy planowania badań naukowych i specyfikę badań w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu. Wykłady prezentują wiedzę z zakresu metodologii badań medycznych oraz możliwości analizy statystycznej danych, w szczególności zastosowania podstawowych technik statystycznych w analizie danych klinicznych. Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie umiejętności analizy statystycznej danych poprzez zapoznanie słuchaczy z pracą w programach statystycznych, zasadami wyboru modeli statystycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników i umiejętnością prezentacji wyników w formie tabelarycznej lub w postaci odpowiednich wykresów.

Zdobyta wiedza i umiejętności mogą w przyszłości posłużyć słuchaczom w planowaniu własnych projektów badawczych, opracowaniu statystycznym zebranego materiału oraz przygotowaniu publikacji naukowych. Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują profesjonalne przeszkolenie słuchaczy w zakresie planowania badań naukowych, prowadzenia analizy statystycznej zebranego materiału oraz opracowania i prezentacji wyników badań. Innowacyjność i unikalny charakter studiów związane są z zastosowaniem nowoczesnych metod warsztatowych oraz wykładów z uwzględnieniem najnowszych wyników badań. Jednocześnie są to jedyne studia podyplomowe na rynku polskim uwzględniające nie tylko problemy analizy statystycznej danych ale dodatkowo uwzględniające specyfikę projektowania i analizy wyników badań w zakresie nauk medycznych. Wykładowcami są specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu biostatystyki oraz metodologii prowadzenia badań naukowych.

Terminy zajęć
Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w planie studiów.
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
dr hab. Agnieszka Pac
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika
Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie planowania badań naukowych, prowadzenia analizy statystycznej zebranego materiału oraz opracowania i prezentacji wyników badań.