Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym - Antibiotic Stewardship

Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Lekarski
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum, Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Kształcenia Podyplomowego
Nazwa studiów podyplomowych
Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym - Antibiotic Stewardship
Opłata za studia podyplomowe
7 700 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Telefon
12 341 19 04
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godz. 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
1 października 2022 r.
Opis studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy w zakresie: efektywnego leczenia zakażeń i zarażeń w różnych grupach pacjentów, przygotowania lekospisów (receptariuszy) antybiotykowych w jednostkach, interpretacja własnych danych jednostki dotyczących konsumpcji antybiotyków oraz lekooporności, wdrożenia zasad nadzoru mikrobiologicznego w połączeniu z racjonalnym stosowaniem antybiotyków w różnych dziedzinach medycyny.

Celem pośrednim jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów, a tym samym poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w obszarze zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem problemu lekooporności i nadzoru nad lekoopornością w jednostkach opieki zdrowotnej.

Wykłady prezentują szeroką wiedzę m.in. z zakresu: diagnostyki mikrobiologicznej, stosowania antybiotyków w profilaktyce i leczeniu, farmakoterapii, epidemiologii i nadzoru epidemiologicznego.

Szczególny nacisk położono na kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie m.in.: oznaczenia i kontroli lekooporności, przygotowania i interpretacji antybiogramu w różnych grupach pacjentów, opisu farmakokinetyki i farmakodynamiki, profilaktyki po/ ekspozycyjnej.

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie: metod i narzędzi służących do analizy poziomu konsumpcji antybiotyków, metod i narzędzi służących do analizy stanu mikrobiologicznego różnych typów oddziałów szpitalnych i innych jednostek opieki zdrowotnej, przygotowania i realizacji receptariusza szpitalnego antybiotykowego w różnych typach szpitali i grupach pacjentów, stosowania biomarkerów dla oceny narażenia na nieracjonalną antybiotykoterapię, realizowania bieżącego nadzoru oraz wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych i międzynarodowych rekomendacji w zakresie diagnozowania i leczenia zakażeń, metod i środków stosowanych w rozpoznaniu sytuacji epidemiologicznej w kontekście lekooporności i konsumpcji antybiotyków.

Są to aktualnie jedyne studia podyplomowe w Polsce kształcące specjalistów w zakresie nadzoru nad efektywnym leczeniem drobnoustrojowym oraz lekoopornością, stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz zarażeń. Studia powstały dzięki współpracy dwóch uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co umożliwia korzystanie przez słuchaczy z potencjału naukowego dwóch wiodących uczelni medycznych w Polsce.

Innowacyjność studiów przejawia się w ich praktycznym aspekcie tj. kształceniu umiejętności monitorowania, rozpoznawania i postępowania w przypadku identyfikacji przypadków zakażeń/zarażeń/ekspozycji i epidemii. Rekomendacje kształcenia w tym kierunku pochodzą z European Centre for Disease Prevention and Control ECDC. 

Terminy zajęć
Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w planie studiów.
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia zakażeń i zarażeń, stosowania antybiotyków w profilaktyce poekspozycyjnej, okołoporodowej i okołozabiegowej, będzie potrafił posługiwać się metodami analizy mikrobiologicznej oraz epidemiologicznej, pozna nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej.
Praca w laboratorium mikrobiologicznym nauczy właściwego doboru metod diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki laboratoryjnej (badanie markerów stanu zapalnego) przygotowania i interpretacji antybiogramów.