Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Antropologia sądowa w praktyce

Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Antropologia sądowa w praktyce
Opłata za studia podyplomowe
7 700 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Telefon
12 400 11 13
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
1 października 2022 roku
Opis studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy w zakresie metod badań antropologicznych wykorzystywanych przy identyfikacji szczątków ludzkich w trakcie prowadzenia śledztwa, zarówno dotyczącego zbrodni wojennych, jak też przypadków współczesnej przestępczości oraz ofiar katastrof. Grono wybitnych specjalistów z danych dziedzin przedstawi współczesne, interdyscyplinarne metody badawcze pozwalające na kompleksową analizę miejsca zdarzenia.

Oferta programowa obejmuje szerokie spektrum zajęć dotyczących zagadnień budowy anatomicznej ciała ludzkiego z uwzględnieniem zmienności wewnątrz i międzypopulacyjnej, przyżyciowych zmian patologicznych oraz śladów pozwalających na ustalenie przyczyny zgonu. Planowane zajęcia umożliwią ponadto opanowanie standardowych technik poszukiwawczych, eksploracyjnych i identyfikacyjnych szczątków ludzkich.

Program studiów będzie realizowany w dwóch blokach tematycznych:

  1. medycznym obejmującym zagadnienia z zakresu anatomii topograficznej, antropologii sądowej i medycyny sądowej z elementami traumatologii,
  2. metodologicznym obejmującym zagadnienia z zakresu metodyki poszukiwawczych badań archeologicznych, elementów kryminalistyki, entomologii sądowej i archeozoologii.

Są to aktualnie pierwsze studia podyplomowe w Polsce uwzględniające tak szeroką problematykę badawczą z zakresu antropologii i medycyny sądowej, która zostanie przedstawiona przez specjalistów-praktyków.

Szerokie spektrum planowanych w trakcie studiów zajęć praktycznych odbywających się w specjalistycznych pracowniach stanowi ich innowacyjność.

Terminy zajęć
Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w planie studiów. Szczegółowy harmonogram zajęć oraz wszelkie informacje dotyczące studiów będą zamieszczane na stronie internetowej MCKP CM.
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
dr hab. Anita Szczepanek
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika
Absolwent zdobywając wiedzę z różnych dyscyplin naukowych związanych z procedurami sądowymi zmierzającymi do pozyskania i zabezpieczenia materiału dowodowego będzie potrafił zaplanować badania prowadzące do identyfikacji szczątków ludzkich we współpracy z różnymi placówkami specjalistycznymi.