Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów – rok akademicki 2021/2022

Administracja publiczna

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Analiza biznesowa

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Antropologia sądowa w praktyce

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym - Antibiotic Stewardship

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum, Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Kształcenia Podyplomowego
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Badania kliniczne produktów leczniczych

Wydział Farmaceutyczny
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie

Katedra Polityki Gospodarczej
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Biologia sądowa

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Chemia dla nauczycieli

Wydział Chemii
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Dyplomacja kulturalna

Instytut Europeistyki
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Edytorstwo - Redakcja tekstu

Wydział Polonistyki
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Enologia

Wydział Farmaceutyczny
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Farmacja przemysłowa

Wydział Farmaceutyczny
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Finanse publiczne – prawo i praktyka

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Geriatria i opieka długoterminowa

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Koloproktologia praktyczna

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022

Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych

Instytut Spraw Publicznych
Rok rozpoczęcia edycji: 2021/2022