Kandydaci

Drogi Kandydacie!

Jeśli potrzebujesz fachowej wiedzy w pracy, chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, pragniesz rozwinąć poziom sprawności intelektualnych - zainwestuj w siebie i dołącz do grona słuchaczy studiów podyplomowych UJ!

Uniwersytet Jagielloński – łącząc tradycję z wyzwaniami współczesności – stwarza optymalne warunki edukacji nie tylko dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, ale również dla tych, którzy pragną przez całe życie poszerzać i doskonalić swoje umiejętności i dzięki temu pozostać zawsze atrakcyjnym na rynku pracy. Szeroka oferta studiów podyplomowych stwarza wiele możliwości dla prawdziwych poszukiwaczy fachowej wiedzy!

Najważniejsze informacje:

  • rekrutacja – w semestrze zimowym lub letnim (dla wybranych studiów);
  • kryteria kwalifikacji - dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich, ponadto: kolejność zgłoszeń, złożenie stosownych dokumentów lub rozmowa kwalifikacyjna;
  • czas trwania – od 2 do 4 semestrów (dotyczy zwykle studiów kwalifikacyjnych dla nauczycieli);
  • opłaty – średnio 4500 zł., płatne w ratach semestralnych;
  • dofinansowanie – możliwość ubiegania się o dofinansowanie przez zakład pracy;
  • umowa o warunkach odpłatności – podpisywana przed podjęciem kształcenia;
  • przejrzyste reguły studiowania – Regulamin Studiów Podyplomowych UJ;
  • nieograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych

Kwestionariusz osobowy

Opłaty za studia

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 czerwca 2017 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2017 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

Reguły studiowania

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim
obowiązujący od 1 października 2015 roku (Uchwała nr 77/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 77/VI/2015 Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim
(Uchwała nr 109/IX/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim
obowiązujący od 1 października 2012 roku (Uchwała nr 59/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego)

 

kontakt

Biuro Doskonalenia Kompetencji
tel. (+48 12) 663 10 48
e-mail: studia.podyplomowe@uj.edu.pl