Podyplomowe studia prawa pracy

Podyplomowe studia prawa pracy

Wybierając naszą ofertę otrzymują Państwo gwarancję:

  • wysokiego poziomu zajęć; 
  • najlepszych specjalistów z zakresu : 

- prawa pracy;

- ubezpieczeń społecznych; 

- bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia odbywaja się dwa razy w miesiącu w soboty !

Więcej Informacji

KLIKNIJ!!!

 

Informacje ogólne:

Podyplomowe Studia Prawa Pracy prowadzone są w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1974 r. Corocznie kończy je grupa ok. 100 słuchaczy. Kształcimy specjalistów działów spraw osobowych, zajmujących się w praktyce prawem pracy.

Kierownikiem Podyplomowych Studiów Prawa Pracy jest Prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Wykładowcami są pracownicy naukowi Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, łączący często pracę naukową z praktyką. Zajęcia prowadzą również uznane autorytety z innych ośrodków naukowych (m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Sędziowie.

 

 

 

Zakres:

Podyplomowe Studia Prawa Pracy trwają II semestry i gwarantują 198 godzin zajęć obejmujących 12 modułów:

1. Wprowadzenie do zagadnień prawa pracy;

2. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy;

3. Nawiązanie i zmiana stosunku pracy;

4. Ustanie stosunku pracy;

5. Pozaumowne i pozapracownicze stosunki zatrudnienia;

6. Europejskie i międzynarodowe prawo pracy i zabezpieczenia społecznego;

7. Zbiorowe prawo pracy;

8. Procesowe prawo pracy;

9. Ubezpieczenia społeczne;

10. Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi;

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy;

12. Praca zaliczeniowa.

Zajęcia kończą się pracą zaliczeniową sprawdzającą zdobytą wiedzę z poszczególnych modułów.

 

 Wymagania i opłaty:

Aplikować mogą wszyscy absolwenci studiów wyższych.

Koszt studiów to 4000 zł. (możliwość płatności dwóch rat po 2000 zł.).

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy (tutaj);

Kwestionariusz osobowy (tutaj);

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 ZAPISY TRWAJĄ DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU!

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 Adres:

ul. Grodzka 53

31-001 Kraków

Kontakt:

12 663 18 40

kppips@wp.pl

http://www.uj.edu.pl/KPPiPS/

 

 

Data opublikowania: 23.05.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Radwan

kontakt

Biuro Doskonalenia Kompetencji
tel. (+48 12) 663 10 48
e-mail: studia.podyplomowe@uj.edu.pl