Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podyplomowe studia prawa pracy

Podyplomowe studia prawa pracy

Wybierając naszą ofertę otrzymują Państwo gwarancję:

  • wysokiego poziomu zajęć; 
  • najlepszych specjalistów z zakresu : 

- prawa pracy;

- ubezpieczeń społecznych; 

- bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia odbywaja się dwa razy w miesiącu w soboty !

 

Więcej Informacji

KLIKNIJ!!!

 

Informacje ogólne:

Podyplomowe Studia Prawa Pracy prowadzone są w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1974 r. Corocznie kończy je grupa ok. 100 słuchaczy. Kształcimy specjalistów działów spraw osobowych, zajmujących się w praktyce prawem pracy.

Kierownikiem Podyplomowych Studiów Prawa Pracy jest prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, członek Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Rady Europy.

Wykładowcami są pracownicy naukowi Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, łączący często pracę naukową z praktyką. Zajęcia prowadzą również uznane autorytety z innych ośrodków naukowych (m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

Od 2005 roku współpracujemy z Uniwersytetem de Tres de Febreros z Buenos Aires. Z gościnnymi wykładami na temat porównawczego prawa pracy Ameryki Południowej i Północnej przyjeżdża pan dr W.Świda, pracownik tamtejszego Uniwersytetu.

 

 

Zakres:

Podyplomowe Studia Prawa Pracy trwają II semestry i gwarantują 199 godzin zajęć obejmujących 9 modułów:

1. Wprowadzenie do zagadnień prawa pracy;

2. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy;

3. Nawiązanie i zmiana stosunku pracy;

4. Pozaumowne i pozapracownicze stosunki zatrudnienia;

5. Europejskie i międzynarodowe prawo pracy i zabezpieczenia społecznego;

6. Zbiorowe prawo pracy;

7. Ubezpieczenia społeczne;

8. Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi;

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zajęcia kończą się pracą zaliczeniową sprawdzającą zdobytą wiedzę z poszczególnych modułów.

 

 Wymagania i opłaty:

Aplikować mogą wszyscy absolwenci studiów wyższych.

Koszt studiów to 4000 zł. (możliwość płatności dwóch rat po 2000 zł.).

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy (tutaj);

Kwestionariusz osobowy (tutaj);

Ksero dowodu osobistego;

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 ZAPISY TRWAJĄ DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU!

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 Adres:

Ul. Grodzka 53

31-001 Kraków

 

Kontakt:

12 663 18 40

kppips@wp.pl

http://student.law.uj.edu.pl/~kppips/

 

Data opublikowania: 02.09.2014
Osoba publikująca: Agnieszka Łagan