Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRAWO DOWODOWE

Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia osób chętnych do podjęcia nauki na Podyplomowych Studiach Prawa Dowodowego w roku akademickim 2014/2015. Zgłoszeń można dokonywać osobiście, za pośrednictwem poczty bądź drogą elektroniczną. Program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: - dowodzenie w procesie karnym, cywilnym, administracyjnym, - ekspertyzę antropologiczną, daktyloskopijną, mechanoskopijną, genetyczną, informatyczną, alkohologiczną, toksykologiczną, nagrań mowy i dźwięku, medyczną,osmologiczną, wariograficzną, broni, wypadku drogowego, - przesłuchanie poznawcze, świadka, podejrzanego, okazanie osób, konfrontację, opiniowanie psychologiczne oraz psychiatryczne, profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw, pułapki kryminalistyczne, przeszukanie i wiele innych (w tym część praktycznych w podgrupach). W porównaniu z poprzednimi edycjami program został poszerzony, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć prowadzonych w Instytucie Ekspertyz Sądowych oraz Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ. Program ten realizowany jest w trakcie dziesięciu zjazdów raz w miesiącu (sobota , niedziela). Część zajęć przewidziana jest w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. Rozpoczęcie zajęć nastąpi w październiku 2014 r. Wykładowcami są pracownicy Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Śląskiego w Katowicach, Collegium Medicum UJ, policji, prokuratury oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W trakcie zajęć na stronie internetowej katedry zamieszczane są konspekty wykładów (tylko dla uczestników studiów). Zajęcia na w/w studiach kończą się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Zgłoszenia osobiste przyjmujemy w siedzibie katedry przy ul. Olszewskiego 2, pok. 102 w terminach uzgodnionych wcześniej telefonicznie. Zgłoszenia pocztowe prosimy kierować na adres: Antoni Chyra, Katedra Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego UJ, ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków Zgłoszenia elektroniczne prosimy kierować na adres: antoni.chyra@uj.edu.pl Serdecznie zapraszamy !!! Wszystkie informacje pod nr tel. 519 068 363 ; 12/422 30 22 Link do strony www: http://katedrakryminalistyki.weebly.com/studia-podyplomowe1.html