Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podyplomowe studia prawa pracy

Podyplomowe studia prawa pracy

Wybierając naszą ofertę otrzymują Państwo gwarancję:

  • wysokiego poziomu zajęć; 
  • najlepszych specjalistów z zakresu : 

- prawa pracy;

- ubezpieczeń społecznych; 

- bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia odbywaja się dwa razy w miesiącu w soboty !

Więcej Informacji

KLIKNIJ!!!

 

Informacje ogólne:

Podyplomowe Studia Prawa Pracy prowadzone są w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1974 r. Corocznie kończy je grupa ok. 100 słuchaczy. Kształcimy specjalistów działów spraw osobowych, zajmujących się w praktyce prawem pracy.

Kierownikiem Podyplomowych Studiów Prawa Pracy jest Prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Wykładowcami są pracownicy naukowi Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, łączący często pracę naukową z praktyką. Zajęcia prowadzą również uznane autorytety z innych ośrodków naukowych (m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Sędziowie.

 

 

 

Zakres:

Podyplomowe Studia Prawa Pracy trwają II semestry i gwarantują 198 godzin zajęć obejmujących 12 modułów:

1. Wprowadzenie do zagadnień prawa pracy;

2. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy;

3. Nawiązanie i zmiana stosunku pracy;

4. Ustanie stosunku pracy;

5. Pozaumowne i pozapracownicze stosunki zatrudnienia;

6. Europejskie i międzynarodowe prawo pracy i zabezpieczenia społecznego;

7. Zbiorowe prawo pracy;

8. Procesowe prawo pracy;

9. Ubezpieczenia społeczne;

10. Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi;

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy;

12. Praca zaliczeniowa.

Zajęcia kończą się pracą zaliczeniową sprawdzającą zdobytą wiedzę z poszczególnych modułów.

 

 Wymagania i opłaty:

Aplikować mogą wszyscy absolwenci studiów wyższych.

Koszt studiów to 4000 zł. (możliwość płatności dwóch rat po 2000 zł.).

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy (tutaj);

Kwestionariusz osobowy (tutaj);

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 ZAPISY TRWAJĄ DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU!

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 Adres:

ul. Grodzka 53

31-001 Kraków

Kontakt:

12 663 18 40

kppips@wp.pl

http://www.uj.edu.pl/KPPiPS/

 

 

Data opublikowania: 23.05.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Radwan