Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie

Katedra Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji UJ serdecznie zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe pod nazwą BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ADMINISTRACJI I BIZNESIE, prowadzone we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Najważniejszą funkcją, jaką mają pełnić wspomniane studia jest zapoznanie słuchaczy z unormowaniami gwarantującymi bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie. Wykłady będą prowadzili między innymi wybitni specjaliści z zakresu ochrony informacji i danych osobowych, zarówno teoretycy, jak i praktycy. Zapisy na studia rozpoczynają się 8.01.2018 r. i są prowadzone w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/4545/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

Wydział Prawa i Administracji UJ

Katedra Polityki Gospodarczej

Sekretariat Studiów

ul. Bracka 12, pok. 301,

31-005 Kraków

Tel. 12 663 10 91

http://www.law.uj.edu.pl/~kpg/

Data opublikowania: 20.12.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Radwan